Търговско управление

Услугата включва

Постигането на успех в международен план се дължи на задълбочени знания, богат опит, силно управление, здрав контрол, добра стратегия за договаряне и визия в дългосрочен план. Днешната бизнес среда обаче се променя с бързи темпове като много от промените имат пряко и непряко влияние върху ефективността и качеството на договарянето и управлението на търговския процес .

Услугата ни предоставя експертен опит в изграждането и управлението на взаимоотношенията с доставчици, партньори и клиенти. Нашият екип действа като разширение на Вашата организация, който разработва правилната търговска стратегия за постигане на растеж и рентабилност. По същество основната ни задача е да гарантираме, че Вашите интереси са защитени във всички бизнес дейности, свързани с разширяването на пазара.

За да постигнем това ние прилагаме пълен набор от специализирани услуги от проучване и анализ на пазара, маркетинг, преговори и продажби до доставка, логистика и следпродажбени услуги. Спазваме точно договорите и управляваме риска по начин който, да гарантира рентабилното им изпълнение от начало до край.

Проучване на пазари и сегменти

непрекъснато сканираме настоящи или нови пазари и следим за актуални тенденции и възможности в търсенето и предлагането. Тази информация осигурява на нашите клиенти знание за това кой продукт къде се продава най-добре.

Идентифициране и оценка на клиенти

събираме и анализираме информация за потенциални клиенти, тяхната надеждност и репутация. Изучаваме подходящи за бизнес компании, текущата им дейност и бъдещи планове и полагаме усилия, за да изградим с тях доверие и разбирателство.

Преговори и търговско развитие

договаряме изгодни условия, осигуряваме реда и организираме доставките на стоките. Нашите опит и компетентност дават на клиентите ни спокойствие за качественото изпълнение на договореностите и развитието на дългосрочни взаимоотношения.

Адаптиране на продукти и опаковане

поддържаме информирани нашите клиенти за изискванията, свързани с използването продукти, промени в дизайна и начина на опаковане. Нашите клиенти получават бърза реакция, когато се налагат промени в дизайна на етикети, опаковки и маркетингови материали.

Финансиране и застраховане

по всеки възможен начин ние се стараем да намалим риска и избегнем проблемите, свързани с лошите вземания. Помагаме на нашите клиенти да получат изгодни условия за сделки, авансови или отложени плащания, финансови гаранции при по-изгодни условия. За целта си сътрудничим с банки, компании за експортно застраховане и кредитни посредници.

Документация за износ и транспорт

сътрудничеството ни с утвърдени митнически агенти, логистични и транспортни компании, гарантира на нашите клиенти избор на най-подходящия вид транспорт по отношение на разходите и качеството на обслужване и внимателно подготвени документи

Претенции и следпродажбено обслужване

градим доверие и репутация за своите клиенти, особено по отношение на качеството, закупуването и доставката. Грижим се да бъдат осигурени качествено следпродажбеното обслужване, както и предпазни мерки, така че да се избегнат претенции.

Създаване на канали за редовни продажби

ангажираме се дългосрочно с разширяването на настоящи или нови пазари, така че нашите клиенти получават много повече от еднократни сделки. Всяка наша стратегия за навлизане на пазара с даден продукт включва разработване на дългосрочни планове за продажба чрез създаване на канал за редовни продажби.

Привличане на нови партньори

променливите фактори, които са извън контрола на нашите клиенти могат до доведат до непредвидени ситуации, като например невъзможност да се достави или приеме стока в последния момомент. Отличните ни взаимоотношения с голям брой доставици и купувачи, позволява на клиентите ни да разчитат при необходимост да им осигурим подходяща алтернатива бързо.

Как да наемете нашите Услуги?

Натиснете бутона и изтеглете регистрационната форма. Това ще ни позволи да се запознаем с вашата компания и вида на услугите, които търсите, за да можем да ви помогнем възможно най-добре.
Scroll to Top

Уговорете среща

Попълнете вашите данни и ние ще се свържем с вас.