Sale!

The biodiesel market in the EU

 250.00

Биодизел – екологичната алтернатива на ЕС

В световен мащаб, и в частност ЕС, пазарът на биодизел бележи ръст. Неговото разпространение е динамично, търсенето все по-високо, а предлагането по-конкурентно.  Със своите 27 държави-членки и директива, свързана с насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт, ЕС се явява най-големият производител на биодизел, но въпреки това той продължава да реализира внос. Кои са най-големите консуматори?

Това проучване показва състоянието и възможностите на пазара на биодизел в Европа.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “The biodiesel market in the EU”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

Make an appointment

Fill in your details and we’ll get back to you in no time.