Възникващият пазар на вино в Чехия – Младите градски специалисти и икономическото възстановяване водят до растеж

Въпреки че Чехия има най-високата консумация на бира на глава от населението в света – 150 литра годишно, популярността на виното се увеличава. Между 2008 и 2012 г. консумацията на вино се увеличава с 12,4% годишно, а понастоящем чехите консумират 20 литра вино на глава от населението. Младите градски специалисти и икономическото възстановяване стимулират увеличаване …

Възникващият пазар на вино в Чехия – Младите градски специалисти и икономическото възстановяване водят до растеж Read More »