Всеки бизнес може да успее, ако разбере какво е необходимо на клиентите

Всеки бизнес може да успее, ако разбере своите клиенти, продукти и услуги и пазара като цяло. Конкуренцията често е ожесточена, а работата без провеждането на проучвания може да забави развитието на бизнеса. Защо? Защото потребителите са непостоянни. Но трябва ли бизнесът да се промени, за да поддържа темпото на всеки каприз от желанието на клиента? Кое е това, което клиентът иска и кое е това, което всъщност му е необходимо? Има ли начин да се проведат валидни и полезни проучвания на пазара, които да подпомогнат взимането на информирани решения за бизнеса? Колко всъщност е важно проучването на пазара?

Пазарните проучвания са важен компонент на бизнес стратегията и един от ключовите фактори за добра конкурентоспособност. В практиката изразът пазарно проучване често се слива с маркетингово проучване, но между двете има разлики. Маркетинговите проучвания се отнасят конкретно до маркетинговия процес, докато проучването е по-скоро снимка на пазара. Разбирането колко ефективно и ефикасно е да се провеждат пазарни проучвания помага на бизнеса да се разрасне и разшири, а също и да се идентифицират областите, в които има силни и / или слаби страни.

Пазарното проучване предоставя важна информация за размера и характера на пазара, географско местоположение на потенциалните потребители, структурата на пласментната мрежа, анализ на тенденциите и факторите, влияещи върху структурата на пазара. Едно добро проучване включва идентифициране и анализ на нуждите на пазара и преглед на конкуренцията. Показва ясно къде и кои са потенциалните клиенти и може да включва информация за начина, по който те действат. дава информация за цените, както и положението с търсенето и предлагането.

Пазарното проучване помага да се разберат социалните, техническите и дори правните аспекти на пазара, да се получи разбиране за неговите специфики. Дава яснота за начина, по който се произвеждат и/или търгуват стоките. Помага да се определи дали една компания отговаря на нуждите и очакванията на потенциалните си клиенти и как даден продукт може да бъде пуснат на пазара. Осигурява подкрепа при вземането на стратегически решения за цялостно представяне, нуждата от промяна на дизайна, адаптирането на цените, метода на доставка и дори предлагането на допълнителни услуги.

Днес чрез Интернет е възможно бързо и лесно да се достигне до хиляди хора от всеки целевия пазар. Може да се подхожда от два ъгъла: предлаганият продукт е най-доброто нещо, което клиентите могат да изберат и клиентите са най-добрият съдия на пазара. Целта е да се намери баланс на полезната информация, която можете да се събере, като се използват надеждни методи и след това събраната информация се анализира. Използват се различни анализи: на силните, слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT); на клиентите; на конкурентите; на риска и др. Анализират се специално събрани данни от първоизточници (клиенти) и/или данни, които вече са публикувани и са на разположение на всички (Интернет).

Изглежда достатъчно лесно, но всъщност достъпът до информация създава няколко предизвикателства – обемът на информацията, нейното качество, вкл. достоверността й, подходящия анализ и времето за изпълнение. Повечето хора се изгубват в океана от информация на разположение в Интернет и не умеят да анализират специфична информация за пазара. Отсяването на ненужната информация и противоречивите данни от различни източници, работата със статистика, графиките и таблиците, често изисква отказва компаниите от проучването.

Необходими са знания, умения и опит за едно добро пазарно проучване. Специалистите по бизнес и / или търговско развитие, които ги притежават помагат на компаниите да намерят отговорите на важните за тях въпроси и да развиват бизнеса си. Като специалисти по търговско развитие ние се гордеем с нашия успешен опит в проучването, навлизането и пазарното позициониране на продукти като вино, шоколадови изделия, строителна химия, асансьори, печки за отопление и др на Холандския, Румънския и Чешкия пазари. Уверени сме, че можем да ви бъдем от полза. Свържете се с нас за да поговорим за вашия бизнес.

Александър Миленов

За нас

MW Trade House е компания за търговски аутсорсинг, създадена през 2012 г. от Александър Миленов като своеобразно продължение на търговските дейности на семейството му.

Сподели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Последни публикации

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top

Уговорете среща

Попълнете вашите данни и ние ще се свържем с вас.

Make an appointment

Fill in your details and we’ll get back to you in no time.